Pir nord

Rekreasjonsområde, fiskeplass. Ferdig 2015

Gangbroa til stranden

Gangbroa over til øya mot sandstranden.

Øya

Øya på Grilstad Marina med restaurant, bystrand, store parkanlegg og rekreasjonsområder

Ladestien

Ladestien forlenges gjennom hele området. Første del ferdigstilt 2013

Sandvolleyballbane

Sandvolley, utegriller, hengekøyer og lekeplass. Ferdigstilt 2013

Sandstranda

Sandstrand med stupetårn og store friområder. Sørvendt og skjermet bak moloen. Planlagt ferdig 2016/17

Friområder

Store parkområder og friarealer. Planlagt ferdig 2016/17

Strindfjordvegen

Femti meter bred allé som går gjennom hele området ut på øya.

Grilstadfjæra Barnehage

Ny barnehage med fantastisk beliggenhet ved Ladestien og Vannspeilet

Båtservice og dypvannskai

Planlangt åpnet i 2015/16

Gjestehavn

Gjestehavn med plass til 12 båter. Nært Restauranthuset. Ferdig 2015

Gangbro fra Vannspeilet

Gangbro til øya ved Vannspeilet. Planlagt ferdig 2014.

Restauranthus

Spisested på øya, nært marinaen. Planlagt åpning 2015

Marina

Småbåthavn med plass til 800 båter. Åpner til båtsesongen 2015.

Ladestien nord

Forlengelsen av Ladestien forbi Kanalen og mot nord. Planlagt ferdig 2015

Vannspeil

Landsbygater med vannspeil mellom boligbyggene

Strindfjordbroa

Kjørebro til øya, planlagt ferdig 2014.

Kanalen

Totalt seks leilighetsbygg med flott beliggenhet langs kanalen. Suksessiv innflytting fra høsten 2014.

Vannspeilet

1 byggetrinn med 142 leiligheter Innflyttingsklart 2013

Promenaden

Næringsarealer med unik beliggenhet langs fjorden og Ladestien mot nord.

Strindfjordvegen 1

Første byggetrinn næring. 14.400 kvm kontor- og kombinasjonslokaler. Ferdigstilt 2012.

Parken

42 000 kvm næringsarealer for kontor og kombinasjonsbygg fordelt på flere byggetrinn. Byggestart første trinn 2013.

N3

Næringsarealer. Planlagt 2015

Stranden

Marinaen

Rekkehus i Havseilervegen. Sentralt ved marinaen. Planlagt ferdig 2015/2016.

Havseilervegen

Eneboliger mot marinaen. Planlagt ferdig 2015/2016.

Hagen

Boliger langs Strindfjordvegen og hageområdene. Planlagt ferdig 2015

Grilstadporten

9.000 kvm næringsareal for forretning og kontor Ferdigstilt 2013

Bølgen

17 leiligheter med sjøutsikt i bygg med særpreg. Planlagt ferdig 2015

Utviklingen på Grilstad Marina steg for steg

Grilstad Marina - Byen på vannet