Pir nord

Rekreasjonsområde, fiskeplass. Ferdig 2015

Gangbroa til stranden

Gangbroa over til øya mot sandstranden.

Øya

Øya på Grilstad Marina med restaurant, bystrand, store parkanlegg og rekreasjonsområder

Ladestien

Ladestien forlenges gjennom hele området. Første del ble ferdigstilt i 2013

Sandvolleyballbane

Sandvolley, utegriller, hengekøyer og lekeplass. Ferdigstilt 2013

Sandstranda

Sandstrand med stupetårn og store friområder. Sørvendt og skjermet bak moloen.

Friområder

Store parkområder og friarealer.

Strindfjordvegen

Femti meter bred allé som går gjennom hele området ut på øya.

Grilstadfjæra Barnehage

Ny barnehage med fantastisk beliggenhet ved Ladestien og Vannspeilet

Gjestehavn

Nært Restauranthuset. Planlagt ferdig 2016.

Gangbro fra Vannspeilet

Gangbro til øya ved Vannspeilet. Planlagt ferdig 2016.

Restauranthus

Spisested på øya, nært marinaen. Planlagt åpning 2016.

Offentlig marina

Åpner til båtsesongen 2015.

Ladestien nord

Forlengelsen av Ladestien forbi Kanalen og mot nord.

Vannspeil

Landsbygater med vannspeil mellom boligbyggene

Strindfjordbroa

Kjørebro til øya. Ferdig høsten 2014.

Kanalen

Totalt seks leilighetsbygg med flott beliggenhet langs kanalen. Suksessiv innflytting fra sommeren 2014. Ferdigstilles 2015.

Vannspeilet

1 byggetrinn med 142 leiligheter Ferdig innflyttet i 2013.

Promenaden

Næringsarealer med unik beliggenhet langs fjorden og Ladestien mot nord.

Strindfjordvegen 1

Første byggetrinn næring. 14.400 kvm kontor- og kombinasjonslokaler. Ferdigstilt 2012.

Skonnertvegen 7

12 900 kvm næringsarealer for kontor og kombinasjonsbygg. Innflytting fra høsten 2014.

Stranden

Marinaen

Rekkehus i Havseilervegen. Sentralt ved marinaen. Planlagt ferdig 2016.

Havseilervegen

Eneboliger mot marinaen. Planlagt ferdig 2016.

Hagen

Boliger langs Strindfjordvegen og hageområdene. Salgsstart høsten 2014.

Grilstadporten

9.000 kvm næringsareal for forretning og kontor Ferdigstilt 2013

Bølgen

17 leiligheter med sjøutsikt i bygg med særpreg. Planlagt ferdig 2017.

Utviklingen på Grilstad Marina steg for steg

Grilstad Marina - Byen på vannet