Gangbroa til stranden

Gangbroa over til øya mot sandstranden.

Øya

Øya på Grilstad Marina med restaurant, bystrand, store parkanlegg og rekreasjonsområder

Ladestien

Ladestien forlenges gjennom hele området. Første del ble ferdigstilt i 2013

Gangbro fra Vannspeilet

Gangbro til øya ved Vannspeilet. Planlagt ferdig 2016.

Pir nord

Rekreasjonsområde, fiskeplass. Ferdig 2015

Sandvolleyballbane

Sandvolley, utegriller, hengekøyer og lekeplass. Ferdigstilt 2013

Sandstranda

Sandstrand med stupetårn og store friområder. Sørvendt og skjermet bak moloen.

Friområder

Store parkområder og friarealer.

Strindfjordvegen

Femti meter bred allé som går gjennom hele området ut på øya.

Grilstadfjæra Barnehage

Ny barnehage med fantastisk beliggenhet ved Ladestien og Vannspeilet

Gjestehavn

Nært Restauranthuset. Planlagt ferdig 2016.

Restauranthus

Spisested på øya, nært marinaen. Planlagt åpning 2016.

Offentlig marina

Åpner til båtsesongen 2015.

Ladestien nord

Forlengelsen av Ladestien forbi Kanalen og mot nord.

Strindfjordbroa

Kjørebro til øya. Ferdig høsten 2014.

Vannspeil

Landsbygater med vannspeil mellom boligbyggene

Kanalen

Totalt seks leilighetsbygg med flott beliggenhet langs kanalen. Suksessiv innflytting fra sommeren 2014. Ferdigstilles 2015.

Vannspeilet

1 byggetrinn med 142 leiligheter Ferdig innflyttet i 2013.

Promenaden

Næringsarealer med unik beliggenhet langs fjorden og Ladestien mot nord.

Strindfjordvegen 1

Første byggetrinn næring. 14.400 kvm kontor- og kombinasjonslokaler. Ferdigstilt 2012.

Skonnertvegen 7

Nyeste næringsbygg på Grilstad Marina. Visma flyttet inn 1 september 2014. Flotte arealer i plan 1,2 og 3 ledig og klare til innredning.

Fjordhagen

En lun hage rett ved fjorden. Gjennomlyste leiligheter med utsikt over fjorden og inn i den lune hagen. Ute for salg nå!

Kongsberg Maritime
Stranda

Spektakulære leilighetshus, bygget på påler ut i kanalen, med bystranden som nærmeste nabo.

Marinaen

Rekkehus i Havseilervegen. Sentralt ved marinaen. Planlagt ferdig 2017.

Om Havseilervegen

Eneboliger mot marinaen. Planlagt ferdig 2017.

Grilstadporten

9.000 kvm næringsareal for forretning og kontor Ferdigstilt 2013

Grilstad Marina - Byen på vannet