Bekreftelse Havseilervegen

Interessentliste Havseilervegen
Om du bekrefter din interesse, vil du kunne benytte ditt interessentnummer for å få forkjøpsrett i Havseilervegen. Du må registrere deg før 10. mai 2015 for å benytte denne.

Bekreft at de registrerte opplysningene er korrekte: