Trondheims mest attraktive beliggenhet.

Grilstad Marina ligger fantastisk til. Her stopper ikke arbeidsmiljøet ved veggene. Omgivelsene, naturområdene og den unike nærheten til sjøen gjør dette til Trondheims beste sted å jobbe. 

Grilstad Marina er allerede blitt et tyngdepunkt for nasjonale og internasjonale teknologibedrifter. Enkel adkomst til E6 mot sør og nord, knapt 10 minutter fra Trondheim sentrum og 20 minutter fra Trondheim lufthavn Værnes. Meget god parkeringsdekning med parkering i kjeller under alle bygg bidrar sterkt til områdets tilgjengelighet.

Kollektivtilbudet er godt, med avgang til og fra sentrum 4-5 ganger i timen. Tilbudet utvides fortløpende i takt med utbyggingen på området. Muligheten for nytt togstopp ved Grilstad Marina utredes nå. Dette vil gjøre området enda mer sentralt og tilgjengelig som trafikalt knutepunkt.

Kollektivtilbud 

Kollektivtilbudet er godt, med avgang til og fra sentrum 4-5 ganger i timen. Tilbudet utvides fortløpende i takt med utbyggingen på området. Muligheten for nytt togstopp ved Grilstad Marina utredes nå. Dette vil gjøre området enda mer sentralt og tilgjengelig som trafikalt knutepunkt.