Fremtidige prosjekter næringslokaler

Grilstad Marina utfordrer fantasien: En by på vannet på størrelse med Trondheim sentrum. Området strekker seg ut i fjorden med Strindfjordøya som et landemerke for hele Trondheim. 

Her utvikler vi hele 110 000 kvm næringsareal i omgivelser du ikke finner maken til. De første bedriftene flyttet inn i 2011 nye lokaler og inspirerende omgivelser. Flere er på vei.

Næringsarealene vil bli utviklet over flere byggetrinn i ulike områder med helt spesielle kvaliteter. Første byggetrinn Strindfjordvegen 1 er utleid, til bedrifter som bla. Q-Free, Aibel, Resman, Canon  og Interwell. Grilstadporten / Skonnertvegen 8 – 10 er så godt som fult utleid til forretning, kontor og treningssenter. Nyeste prosjekt Skonnertvegen 7,  ca. 12 500 kvm. over 4 plan. Leietakere Visma ifra september. 2014 og Roxar Emerson ifra februar 2015.

Vi har fortsatt flotte arealer ledig som er klare til innredning. I tillegg til kontor har vi her også muligheten til å tilby større tilpassede verkstedlokaler med spesialfunksjoner. 

Langs fjorden mot nord planlegges prosjektet Promenaden, som vil få en helt unik nærhet til fjorden. Næringsarealer ute på øya ligger også i planene. Området og prosjektet utvikles i tett samspill med leietakers behov. Det er store muligheter for å påvirke og tilpasse arealene for bedrifter som kommer inn i en tidlig fase.