Skonnertvegen 7

Nytt bygg hvor Visma flyttet inn 1 september 2014, og Emerson fra 1 februar 2015.

Store etasjeflater på over 3 000 kvm. som tilpasses og innredes etter leietakers spesifikasjon. Kontor med mulighet for lab., verksted, lager etc. i 1. etasje.

Ledig areal: Ca. 5 600 kvm. BTA.
Innflytting: Arealene er klare for innredning. Innflytting ca. 3 mnd. etter at tegninger er klare.