Viju er kommet!

Publisert: 02.01.2014

I møtet mellom mennesker og teknologiske løsninger hjelper Viju til med å finne de beste måtene å samhandle på. Over hele verden. 

Viju er på plass i nye og freshe lokaler i Grilstadporten. Herfra tilbyr de ny innsikt i hvordan mennesker best mulig kan skape god og effektiv samhandling på tross av store fysiske avstander. Verktøyene de bruker er kreativitet, teknologisk innsikt og analyser av behovene til hver enkelt kunde, samt spisskompetanse på visuell kommunikasjon. 

Ved å tilby gode visuelle løsninger som interaktive displayer, intuitiv programvare og videokommunikasjon hjelper de kundene sine med å forbedre måten de samhandler på. Viju er opptatt av at gode samhandlingsløsninger kan forbedre alle aspektene ved arbeidslivet, og at man må tørre å tenke ut av boksen for å finne nye og innovative arbeidsmåter. 

Viju er et globalt selskap med avdelinger over hele verden. Og nå også i Grilstadporten på Grilstad Marina. Ta godt i mot dem!