11

Kongsberg maritime flytter til Grilstad Marina

Kongsberg Maritime AS er en teknologibedrift i børsnoterte Kongsberg Gruppen ASA. Kongsberg Maritime leverer bl.a. teknologi og utstyr til fartøysposisjonering, overvåkning og automatisering av handelsfartøy og offshore installasjoner. Den mest kjente produktporteføljen er systemer innen dynamisk posisjonering av maritime fartøyer. Selskapet er markedsledende
innen mange teknologiområder innen maritim og offshore og har sine viktigste markeder i land med stor offshore og verftsindustri, bl.a. Sør-Korea og Kina.

Kongsberg Maritimes historie i Trondheim går helt tilbake til grunnleggingen av Autronica i 1957. Deres første alarmsystem ble levert allerede i 1959. I dag utvikler og produserer Kongsberg Maritime i Trondheim instrumentering og beslutningsstøttesystemer til alle typer handelsfartøyer og offshore fartøyer, samt til vindparker. I tillegg til virksomheten som nå skal flytte fra Lade til Grilstad Marina eier Kongsberg Maritime teknologibedriften Kongsberg Seatex på Pirsenteret i Trondheim.

Grilstad Marina bygger et eget, nytt bygg for selskapet på ~8.500 m2, som skal taes i bruk i november 2016. Da vil selskapets omtrent 135 medarbeidere flytte inn moderne, spesialtilpassede lokaler pa Grilstad Marina. Vi på Grilstad Marina er svært stolte over å få en så solid, velrennomert og fremtidsrettet bedrift som Kongsberg Maritime som en stor leietaker hos oss. Vi gleder oss til samarbeidet både under utviklingen av det nye bygget, og når selskapet kommer på plass om et par års tid.

Velkommen skal dere være!

Grilstad Marina vekker oppmerksomhet!

Snart er vi halvveis i utbyggingen av Grilstad Marina – og vi er også halvveis i byggingen av husene i Kanalen. Tre av seks hus står nå ferdige.
Og det er ikke bare boligkjøpere og trøndere Grilstad Marina vekker interesse hos. Trondheims største utbyggingsprosjekt noen sinne vekker like stor interesse nasjonalt i bygge-bransjen. Størrelsen og det spektakulære i å bygge en by på vannet vekker selvfølgelig oppmerksomhet, og prosjektet omtales i bransjemagasinet byggeindustrien som Trondheims Dubai. Byggeindustrien lar seg også imponere over framdriften, og hvordan prosjektet er organisert for å unngå feil og sikre kvalitet i alle ledd.

Les hele artikkelen, og se de flotte bildene her!