Roxar på Grilstad Marina

Publisert: 05.03.2015

Nyinnflyttede Roxar er det siste tilskuddet til det raskt voksende teknologimiljøet langs Strindfjorden.

  

Konseptet rundt kombinasjonslokaler har vært vist seg å treffe markedet godt, og Roxar vektlegger nettopp kombinasjonen av kontorlokaler og verkstedslokaler som en av de viktigste begrunnelsene for deres valg. Arealeffektivitet og pris var også utslagsgivende. Beliggenhet med enkel ankomst og god kommunikasjon i alle retninger er selvsagt også et stort pluss.


Med Roxar på plass, får teknologi- og kunnskapsmiljøet på Grilstad Marina enda mer tyngde. For virksomheter som er avhengige av å tiltrekke seg de beste hodene, er miljø, stedskvaliteter og omgivelser viktig.

Roxar ser frem til å ta del i den videre veksten og utviklingen i det som er i ferd med å bli Trondheims mest spennende kontoradresse.