Den første familien i Havseilervegen

Publisert: 14.06.2016

De første beboerne har allerede flyttet inn i Havseilervegen, over ett år før innflyttingsdato!

Familien på 2 store + (snart) 4 små hadde i utgangspunktet funnet seg godt til rette MIDT på byggetomta. Faktisk så godt til rette at vi – for ikke å stanse hele utbygginga – måtte flytte hele «reirområdet» til egen, innhegnet plass! Tjelden legger som kjent sine egg kun i ei lita grop i bakken -  så vi måtte lage et nytt reir til dem. Hva gjør man ikke for å verne om dyrenes ve og vel?

De voksne fuglene, som er døpt Tjeldfrid og Tjeld–Gunnar, lar seg påvirke svært lite av den hektiske aktiviteten som foregår rundt dem. Og bra er jo det! De konsentrerer seg om matauk og ruging – helt uaffisert av alt annet.

Hva skal de søte små hete?

Tre av fire små er akkurat klekket. Noe navn har de enda ikke fått, men vi regner med at forslagene strømmer på nå, så vi er ikke bekymret for at de skal bli navn- og identitetsløse! Har du gode forslag tar vi gjerne mot dem på vår facebookside :)

Grilstad Marina på Facebook