2018

Kommentar til dagens oppslag i Adresseavisen

Artikkelen kan fremstå som om dette er ny kunnskap og kan bidra til å skape usikkerhet. Vi ønsker derfor å betrygge dere med at dette er noe som allerede er hensyntatt i alle faser av planlegging og bygging av Grilstad Marina.

Bebyggelsen er enten fundamentert på peler eller står på en tykk bunnplate av betong. All fundamentering av byggene på Grilstad Marina er prosjektert og godkjent av geoteknikere. De siste 4-5 årene er det utført detaljerte målinger av setningene og målingene viser godt samsvar med geoteknikerens prognoser. Området ytterst i småbåthavna har satt seg noe raskere enn forventet, men også her ser det ut som total setning blir som forventet av geotekniker.

Dagens artikkel i Adressa kan også skape usikkerhet om eventuell fare for undersjøiske skred. Dette temaet er imidlertid grundig vurdert før utbyggingen startet med følgende konklusjon fra geoteknisk rådgiver: «På det store fjæreområdet som planlegges utbygd, og i den slake marbakkeskråningen utenfor er det ingen indikasjoner på kvikk eller sensitiv leire. Det er heller ikke tegn på forekomster av potensielle flytskredmaterialer. På dette grunnlag vurderes området å ikke være rasutsatt».

Vi har ikke fått muligheten til å kommentere denne saken før den kom på trykk og er lei oss for den usikkerhet som artikkelen kan ha skapt.


Vi har startet byggingen av 7 hus i rekke!

Vi har vært opp med drone og tatt en sveip over beliggenheten til husene i rekke – og en liten sveip over Grilstad Marina også i finværet.

  

 

Tomtevisning 31. mai kl. 18.00-19.00

 

Friområder som nærmeste nabo?

Kan du tenke deg å ha Ladestien og friområder som nærmeste nabo? Det får du her. Vi har lagt vekt på at husene skal ha en funksjonell planløsning, og plasseringen av husene på tomta er optimalisert i forhold til sol og utsikt. Husene vil ha både takterrasse og markterrasse.

Les mer om huseneTo av husene er solgt. Det er kun 5 igjen. Er det du som flytter inn ved fjorden neste vår...?

Velkommen til visning!

 

Kun 5 og kun 3. Det er det.

Vil du ha adresse Grillstadfjæra 8 eller Skonnertvegen, er det smart å hive seg rundt. Vi selger de siste nå.

5 hus i rekke

De 7 husene i rekke på Grilstad Marina har friområder som nærmeste nabo. Vi har lagt vekt på at husene skal ha en funksjonell planløsning, og plasseringen av husene på tomta er optimalisert i forhold til sol og utsikt. Husene vil ha både takterrasse og markterrasse.

Er du i tenkeboksen? Det er kun 5 hus i rekke igjen. Så tenk raskt og flytt inn ved fjorden neste vår.

Se mer om husene

2 ledige leiligheter i Fjordhagen

Nå har vi kun 2 ledige leilighetene i Fjordhagen. Innflytting i sommer. Passer en av de for deg?

Se ledige leiligheter


Våren kommer først ved fjorden...

Ikke det at den har skyndet seg i år, men det er likevel her den kommer først når den kommer. Og som kjent; etter påske kommer våren. Det er nå, det. Vi er klare!

 

 

 


7 i rekke

7 i rekke - 7 gode grunner

1. Ladestien – rett utenfor døra
2. Egen takterrasse og markterrasse
3. Utsikt over fjorden
4. Tomt som grenser rett til friområde
5. Hele Grilstad Marina utenfor døra di!
6. Tomt med fantastiske solforhold
7. Og det finnes bare 7...

bli kjent med husene