Grilstad Marina til fots

Hele området inviterer til å bli utforsket til fots. Her er det lange turstier gjennom hele området. Det er både flotte parkområder og maritime uteområder. Alt tilgjengelig til fots med gangbroer i sør og nord ut på øya, eller en spasertur langs Piren og bryggerekkene ved Kanalen.