Sandstranda

Grilstad Marina får sin egen sandstrand. Her skal det etableres en finkornet sandstrand med stupetårnet og badehuset, godt skjermet av moloen.