Strindfjordvegen – aksen i området

Når du ser Grilstad Marina ovenfra, ser du hvordan Strindfjordvegen binder området sammen. Den 50 meter bred allén går som en akse gjennom området, over den brede trafikkerte broen og ut på øya med marinaen med Restauranthuset. Strindfjordvegen er ikke bare hovedtrafikkåren i området – det er like mye et grep som skaper en følelse av luft og åpenhet.