Vannspeilet

Første byggetrinn bolig. 142 leiligheter ferdig innflyttet 2013.

Landsbygatene åpner boligområdet mot fjorden. Mellom husene smyger det seg en grunn kanal med vannspeil. Mot fjorden er det store flotte grøntområder.