Livet på øya!

Publisert: 25.05.2020

Med mye grøntareal, nærhet til sjøen og en hel del fasiliteter som inviterer til aktivitet og opplevelser, får man i både pose og sekk på Grilstad Marina. Les mer om livet på øya, og hvordan det nyeste prosjektet Fullriggerøya gir tilbake til området.

 

HELE GRILSTAD MARINA RETT UTENFOR DØRA

Grilstad Marina har fort etablert seg som en egen bydel ved fjorden i Trondheim. Hele området er oppbygd på en kunstig øy og halvøy. Fra oppstarten i 2010 er en god miks av næring, service og bolig på plass. Med nesten 600 boliger bestående av leilighetsbygg, rekkehus og eneboliger og 110 000 m2 næringsareal er området mer enn halvveis utbygd. 

Den offentlige marinaen åpnet våren 2015 og har kapasitet til nærmere 800 fritidsbåter. Trondheim båtforening har driftsansvaret og står for tildeling av båtplasser. Ved båthavnen finner du også Flipper Kafè som er blitt et populært møtested i området.

Det store friarealet er tilrettelagt fritidsaktiviteter for alle generasjoner. Det er skapt et hyggelig miljø med sittegrupper, lekeplasser, utegriller, og sandvolleybane. Langs Strindfjordvegen ligger "Sjøparken". Den er etablert som et grøntdrag mellom Grilstad Næring og boligbebyggelsen, til glede for alle i nærområdet.

I kort avstand til Grilstad Marina, ligger blant annet Ladestien med enda flere badeplasser og muligheter for gode turopplevelser. Les mer om hvilke fasiliteter som finnes i nærområdet.

Havnen er tilrettelagt for et yrende båtliv, og her kan du også som beboer leie kajakklagerplass. Kajakkpadling har blitt svært populært på Grilstad Marina de siste årene.

 

FULLRIGGERØYA

Ytterst på Grilstad Marina ligger Fullriggerøya. Ferdigbygd, vil det bestå av 380 nye boliger. Her kommer det leilighetsbygg, rekkehus og Bryggevillaer med både små og store leiligheter. Fullriggerøya blir et godt sted å bo, og gir noe tilbake til området.

På den i utgangspunktet flate utfyllingen har arkitekten Lund Hagem delt øya inn i soner ved hjelp av landskapselementer, sikt-og beveglsesakser. Fra Strindfjorvegen i vest til den offentlige badestranda i øst etablerers en grønn hovedakse, Fullriggerskogen. Her blir det gang-og sykkelvei, lekeplasser og rekreasjons-og oppholdsarealer. Langs prosjektets ytterkanter anlegges en kaipromenade. Den går langs sjøfronten i nord , gjennom fjordrommet, en bryggepromenade langs vannkanten i sør og gjennom bryggetunene videre til badestranda i øst.

Ved hjelp av bevegelsesmønstre, høydeforskjeller, og beplanting skapes det variasjon i landskapet og øya deles inn i mindre nabolag- såkalte tun. Hver for seg får disse sitt eget særpreg og identitet.